SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Systém řízení kvality podle normy ISO 9001 byl ve firmě zaveden dne 24. ledna 2003, kdy jsme obdrželi certifikát platný pro proces "plastikářská výroba a prodej".
Od té doby probíhají ve firmě každoročně dozorové audity a jednou za tři roky audity recertifikační.

Zavedený systém řízení kvality je pro nás zárukou solidních vztahů s našimi obchodními partnery.

Politika kvality