OTHERS


Vložka pro ukládání rotorů 355x255x40mm Vložky pro ukládání statorů a rotorů 355x255x40mm Přípravky na lepení nápisů Krytky
1. Components storage interlay 355x255x40mm 2. Components storage interlay 355x255x40mm 3. Locating fixture 4. Single-use plastic plugs (car industry)
Kontejnerky 140x100x75mm Tvarová podložka pro ukládání zboží Euro obal 205x165x35mm Kryty částí karoserie při montáži
5. Containers according to disposition 6. Goods storage interlay 7. Euro packaging 205x165x35mm 8. Protective covers used during assembling according to disposition
Plastová deska chodníková 500x500mm Nosiče nářadí a spojovacího materiálu 520x270x190mm Kryty světel 452x302x132mm Kontejner a víko dle dispozic
9. Plastic board for pavements 500x500mm 10. Tools and jointing material carrier 520x270x190mm 11. Light covering 452x302x132mm 12. Container and lid according to disposition
Lahvička reklamní stojan Stromeček reklamní předmět Hřebeny pro výztuhy nárazníků Plastové sedadlo a opěrka
13. Promotional rack 1700x600x300mm 14. Promotional item 2000x1200x20mm 15. Bumper reinforcement storage 16. Plastic seat and backrest according to disposition
Kryty motorů dle dispozic
17. Engine covers according to disposition
back